T. 35, S. 6 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

ĐO HIỆU QUẢ NGHE HIỂU CỦA BA HOẠT ĐỘNG JIGSAW ĐIỂN HÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức, Phạm Xuân Thọ
CÁCH SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC LƯỢT LỜI TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN PHÁT THANH CỦA NEW ZEALAND VÀ Ý NGHĨA TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Cao Thị Hồng Phương, Phạm Xuân Thọ
ĐÁNH GIÁ CẢM XÚC THÔNG QUA HÀNH VI BIỂU CẢM CỦA GIÁM KHẢO THE VOICE UK SO VỚI THE VOICE VIETNAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Ngoạn, Lê Hữu Lộc
SỰ GẮN KẾT VỚI NGÔN NGỮ *: MỘT KHÁI NIỆM TIỀM NĂNG CHO CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC TƯƠNG TÁC GIỮA NHỮNG NGƯỜI HỌC NGÔN NGỮ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hiền
ẨN DỤ Ý NIỆM SỬ DỤNG TỪ NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH HÀNG HẢI Tóm tắt PDF
Ngô Thị Nhàn
NGÔN NGỮ VÀ QUYỀN LỰC TRONG BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI – PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Mai Nga
PHẨM CHẤT NHÀ GIÁO: SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ? Tóm tắt PDF
Đinh Thu Hiền
SỰ KẾT NỐI GIỮA THỜI GIAN/KHÔNG GIAN TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN/KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM, QUA GÓC NHÌN CỦA MỘT HỌC VIÊN TRỰC TUYẾN TỪ XA Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngân
CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ BÀI THI ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO? MỘT NGHIÊN CỨU TẠI ĐHQGHN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thúy Nga

TRAO ĐỔI

HỘI CHỨNG VIỆT NAM TRONG KỊCH BẢN PHIM FORREST GUMP Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Vân, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu Phúc
THÚC ĐẨY SỰ TỰ CHỦ CỦA NGƯỜI HỌC THÔNG QUA VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ÁNH Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thanh

THÔNG TIN KHOA HỌC

RESEARCH METHODS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION. A PRACTICAL GUIDE PDF
Nguyễn Thị Thùy Linh