S. 13 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

THƯ CẢM ƠN CỦA TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ LUẬT HỌC NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TẠP CHÍ LUẬT HỌC Tóm tắt
Trương Quang Vinh 3
t Tự do thông tin, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng internet theo pháp luật của Cộng hoà Pháp Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Anh 5
t Nguyên tắc toà án xét xử độc lập trong tố tụng dân sự Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Hà 20
t Các nguyên tắc của luật môi trường quốc tế và vấn đề bồi thường thiệt hại môi trường Tóm tắt
Lê Hồng Hạnh 33
t Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay Tóm tắt
Lê Vương Long 50
t Nội luật hoá các công ước quốc tế về quyền tự do tôn giáo và việc thực thi ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Hoàng Văn Nghĩa 68
t Trách nhiệm hình sự của pháp nhân ở Cộng hoà Áo và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Sơn 79
t Về tư duy chính trị - pháp lí của Đảng ta trong thời kì đổi mới đất nước Tóm tắt
Võ Khánh Vinh 90


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522